Хоспис

Какво е хоспис?

Хосписът е специализирано заведение, в което хора, нуждаещи се от наблюдение и помощ, могат да получат необходимата подкрепа за бързо възстановяване, за лекуване, за продължение на лечението. Хосписът предлага медицински грижи и е златната среда между болницата и дома за възрастни хора. Това е място, на което възрастни и болни хора биват лекувани. Хосписът предлага рехабилитация, както и продължително лечение. Единствената задача на хосписите е да осигури адекватна помощ и да поддържа добро здравословно състояние на пациентите си. Грижа на хосписите е да дава приоритет на комфорта, качеството на достоен живот и индивидуалните нужди – физически, психически, емоционални, духовни или социални, на всеки. Хосписите предлагат алтернатива на терапиите, фокусирани върху удължаване на живота и получаване на необходимата подкрепа – медицинска и емоционална.

 

Защо са нужни хосписи?

Защо са нужни хосписи?
Хоспис Buona Vita

Хосписът не се грижи единствено за физическото състояние на пациентите. Такъв тип заведение, какъвто е хосписът, се стреми да осигурява емоционална стабилност, душевно спокойствие и пораждане на вяра у настанения възрастен човек, че ще му бъде помогнато да се справи с болката и да се чувства комфортно. До преди 20 години изборът на хоспис или дом за възрастни хора беше почти невъзможен, защото такива места почти не съществуваха или не отговаряха на нуждите на хората и критериите на институциите. Едва през последните години започнаха да се създават подобни заведения, които да облекчат живота на възрастните хора и да ги накарат да се почувстват по-добре, по-спокойни, по-адаптирани в социална среда, по-уверени, че могат да се справят с трудностите – били те физически или психически. Хосписите предлагат едно ново начало за възрастните хора; изборът на хоспис в никакъв случай не означава отказ от живота, а напротив – хосписите предполагат по-добър, по-качествен и по-пълноценен живот.

 

“Buona Vita” – хосписът, предлагащ алтернативен живот

Семейство д-р Христови създават „Буона Вита“ (от ит., добър живот) през далечната 1999 година, на 9 октомври, в София, за да отговорят на засилващата се нужда в обществото от подобно място, което да задоволява всички изисквания и стандарти. Хосписът съществува, за да осигури необходимата медицинска и социална подкрепа. Хосписът има гражданска значимост. „Буона Вита“ е първият лицензиран частен дом за възрастни хора в България (лицензиран от Социалното министерство). Той гарантира добър живот на настанените и спокойствие за близките на пациентите. Този дом, функциониращ като дневен център или хоспис, бе създаден с цел да предложи алтернатива на познатите досега домове за възрастни хора. Хосписът предлага такива условия, че постъпилите в него да бъдат добре обгрижвани и да получат нормално човешко отношение, благоприятна битова среда, здравословно хранене, съобразено с индивидуалното състояние на всеки, и свободен режим на обитаване. Неща, които обичайно биват пренебрегвани или сведени до минимална лекарска грижа, която е категорично недостатъчна.

 

Избор на хосписи

Хосписът, предлагащ по-добър живот
Хоспис - алтернативен живот

Основният критерий при избиране на най-подходящия хоспис е той да осигурява качествена медицинска грижа за лекуване и възстановяване. Това включва всички необходими медицински манипулации, които изисква съответното здравословно състояние на постъпилия човек. „Буона Вита“ предлага екип, включващ лекари, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, социални работници и санитари, които са на разположение постоянно, за да окажат необходимата грижа за всеки настанен в хосписа. Тяхна задача – на всеки по отделно и заедно като екип – е да подходят индивидуално, да изготвят план и специфично отношение към съответния пациент, защото всеки възрастен човек има нужда от различни неща. Крайната цел на екипа на хосписа е да преобразува страха на пациента; да се погрижи той да подобри своето както физическо, така и психическо здраве. „Буона Вита“ предлага адаптация и социализация.

 

Хосписът, предлагащ по-добър живот

Доктор Христов, прекарал две години в социален дом в Италия, въведе в България практика на най-доброто в обгрижването и обслужването. Чрез неговия опит създаденият хоспис се превърна в един от най-добрите в страната. Възрастните хора в хосписа се радват на всички необходими удобства за един приятен престой – хубави стаи със самостоятелен санитарен възел, телевизор с кабелна телевизия, хидравличен асансьор за шест човека, дневна с трапезария за хранене. В хосписа има система за денонощно видеонаблюдение в медицинската стая, което осигурява безопасността на настанените, както и пожароизвестяване за пълна защита на пациентите. Паркът и дворът около сградата на хосписа в София дават възможност за разходки, отдих и чист въздух. Организират се концерти и забавления, честват се празници, рождени дни. Хосписът предлага адекватни и бързи реакции в ситуация на спешен случай, за да могат настанените да се чувстват защитени и спокойни.

 

„Buоna Vita” – хоспис с индивидуален подход

Хоспис в София
Хоспис - по-добър живот

Хосписът в София е различен, защото за екипа му е важно човешкото отношение и грижата за възрастните хора. В хосписа се изготвя дневно и седмично хранително меню, което да отговаря на специфичните нужди и здравословно състояние на всеки. Настанените в хосписа условно могат да се разделят на три групи: 1) автономни (самообслужващи се на крак хора); 2) хора, които се придвижват с помощта на персонала (с придружител); 3) на легло, с необходимост от обгрижване и обслужване на място със съответните медицински манипулации, аналогични на необходимите изисквания на хоспис. При настаняване в хосписа се провежда задълбочен разговор между ръководството и близките на новопостъпващия. Изготвя се индивидуален план за обслужване, който да предлага най-доброто възможно за възрастния човек – така и той, и неговите близки да бъдат спокойни и уверени, че са взели правилното решение и избор на хоспис.

 

Хосписи в София

Трудно е да се избере подходящ хоспис в София, на чийто екип да поверите най-близките си. От 1999 година досега хосписът „Буона Вита“ натрупа повече от 20-годишен полезен и важен опит. След приемането на България в Европейския съюз през 2007 година критериите за медико-социално заведение, за хосписите, за домовете за възрастни хора, значително се завишиха. Семейство д-р Христови с много труд и усилия, на собствени издръжки, успяха да построят нов хоспис, отговарящ на всички европейски изисквания. Така през 2009 година бе открит „Буона Вита“ с аналогична функция на хоспис. Екипът на „Буона Вита“ работи, за да осигури наистина добър живот за всички постъпили в хосписа. А през 2011 година хосписът получава признание от Съвета на европейската и културна общност. Всички спечелени награди не са успокоение за екипа, нито крайна цел. Истинският приоритет на хосписа се крие в желанието всеки, попаднал в „Буона Вита“ да получи достойно внимание и грижи, да бъде обгрижван. Ежедневните усилия и работа на екипа на хосписа допринасят за отличното физическо и психическо здраве на възрастните хора.

 

Хосписи – София по време на карантина

Хоспис – лично отношение и грижа
Хоспис - лично отношение и грижа

В режима на извънредно положение, в което сме принудени да живеем, и ежедневна борба срещу разпространението на COVID-19 – обслужващият персонал на хосписа в София се сблъсква с още повече предизвикателства. Екипът на „Буона Вита“ приема и настанява при взети предпазни мерки за сигурност и необходимата дезинфекция, за да могат новопостъпилите възрастни хора да се чувстват в безопасност, да не се притесняват за здравето си, а техните близки да останат спокойни и уверени в избора си на хоспис.

 

Хоспис – лично отношение и грижа

Личният състав на хосписа „Буона Вита“ се стреми да се развива непрекъснато и да се самоусъвършенства. Неговата задача е да се учи от грешките си, да продължава да постига високо качество в медико-социалното обслужване и обгрижване на обикновения човек, постъпил в хосписа. От постъпването в дом „Буона Вита“ се осигурява 24-часов надзор над здравословното състояние на възрастните хора. Хосписът ангажира целия си екип, който включва: личен лекар със здравна практика и клинична лаборатория; лекари – консултанти (тесни специалисти, провеждащи консултации на място при необходимост); висококвалифицирани медицински сестри, които са на разположение за различни медицински манипулации); рехабилитатори (за осъществяване на възстановителни процедури на място при хора с неврологични, ортопедични и други проблеми и заболявания); социален работник (за провеждане на ефективна комуникация и социална адаптация на възрастните болни хора); санитари с богат социален опит. Хосписът в София се намира в квартал „Горна баня“ и е разположен така, че да осигури на обитателите му постоянен достъп до външен парк, където да могат да се разхождат и почиват на чист въздух.

 

Най-подходящият хоспис за най-близките хора

Най-трудно да се поверят грижите за най-близките хора на други. Това е изначалната и най-важна предпоставка да бъде създаден този хоспис – спокойствието, че човек може да разчита на някого. Хосписът предлага удобства, качествена медицинска помощ, подкрепа от специалисти и цял екип, който да е на разположение постоянно при спешна необходимост. Съобразен с всички европейски изисквания и стандарти, хосписът „Буона Вита“ напълно отговаря на името, което си е избрал – хосписът осигурява добрия живот, който всеки възрастен човек заслужава. Пренесъл опита си в България доктор Христов, заедно със съпругата си, успява да създаде специално място, на което обикновения човек да се почувства специален; хоспис, в който настаненият да подобри физическото си здраве, да открие баланс за духовното си състояние и да успява да се социализира.


Какво е хоспис?
Защо са нужни хосписи?
“Buona Vita” – хосписът, предлагащ алтернативен живот
Избор на хосписи
Хосписът, предлагащ по-добър живот
„Buоna Vita” – хоспис с индивидуален подход
Хосписи в София
Хосписи – София по време на карантина
Хоспис – лично отношение и грижа
Най-подходящият хоспис за най-близките хора