Хоспис България

Хосписи – България

Хосписите са специализирани заведения, в които хората, нуждаещи се от непрестанно наблюдение и грижи, могат да получат необходимата подкрепа за по-бързо и качествено възстановяване, за долекуване, за продължение на вече установено лечение. Хосписът е златна среда между болница и дом за възрастни хора. Хосписът (България) е сред местата, на които стари и болни хора биват лекувани. Хосписите (България) предлагат рехабилитация, както и по-продължително лечение. Единствена задача на всеки хоспис е осигуряване на адекватна и пълноценна грижа за настанените в него. Ако търсите най-подходящия за Вашите близки хора хоспис – България предлага богато разнообразие, но важното е да направим перфектния избор, който да ни гарантира отношение и качество. Всеки хоспис (България) предлага една добра алтернатива на терапиите, фокусирани върху удължаване на живота и получаване на необходимата подкрепа – физическа и психическа. Типът заведение, какъвто е всеки хоспис, се стреми да осигури пълна емоционална стабилност, душевно спокойствие и пораждане вяра у настанения възрастен човек, че ще получи помощта, която заслужава, за да се справи с болката и трудностите.

„Буона вита“ – частен дом за възрастни хора с функция на хоспис, България

„Буона вита“ е първият лицензиран частен дом за възрастни хора, имащ аналогична функция на хоспис, България. Хосписите предлагат едно ново начало за възрастните хора; изборът на хоспис в никакъв случай не означава отказ от живота, а напротив – хосписите предполагат по-добър, по-качествен и по-пълноценен живот. Този дом, функциониращ като дневен център или хоспис, бе създаден с цел да предложи алтернатива на познатите досега домове за възрастни хора. Хосписът предлага такива условия, че постъпилите в него да бъдат добре обгрижвани и да получат нормално човешко отношение, благоприятна битова среда, здравословно хранене, съобразено с индивидуалното състояние на всеки, и свободен режим на обитаване. Неща, които обичайно биват пренебрегвани или сведени до минимална лекарска грижа, която е категорично недостатъчна.

Правилният избор на хоспис (България)

Основният критерий при избиране на най-подходящия хоспис е той да осигурява качествена медицинска грижа за долекуване и възстановяване. Това включва всички необходими медицински манипулации, които изисква съответното здравословно състояние на постъпилия човек. От друга страна при избор на хоспис не бива да се взима предвид единствено полагането на физическа грижа за съответния възрастен човек, но и получаването на емоционална подкрепа. Много често болничните заведения се съсредоточават върху възстановяване физическата активност на пациента, но без да обръщат внимание на неговото психическо здраве и чисто човешки нужди да се справи със съответната ситуация. „Буона Вита“ предлага екип, включващ лекари, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, социални работници и санитари, които са на разположение постоянно, за да окажат необходимата грижа за всеки настанен в хосписа. Тяхна задача – на всеки по отделно и заедно като екип – е да подходят индивидуално, да изготвят план и специфично отношение към съответния пациент, защото всеки възрастен човек има нужда от различни неща. Крайната цел на екипа на хосписа е да преобразува страха на пациента; да се погрижи той да подобри своето както физическо, така и психическо здраве. „Буона Вита“ предлага адаптация и социализация.

„Буона Вита“ – частен дом с аналогична функция на хоспис

Личният състав на „Буона Вита“ се стреми да се развива непрекъснато и да се самоусъвършенства. Неговата задача е да се учи от грешките си, да продължава да постига високо качество в медико-социалното обслужване и обгрижване на обикновения човек, постъпил в хосписа. От постъпването в дом „Буона Вита“ (с функция на дневен център и хоспис) се осигурява 24-часов надзор над здравословното състояние на възрастните хора. Домът ангажира целия си екип, който включва: личен лекар със здравна практика и клинична лаборатория; лекари – консултанти (тесни специалисти, провеждащи консултации на място при необходимост); висококвалифицирани медицински сестри, които са на разположение за различни медицински манипулации); рехабилитатори (за осъществяване на възстановителни процедури на място при хора с неврологични, ортопедични и други проблеми и заболявания); социален работник (за провеждане на ефективна комуникация и социална адаптация на възрастните болни хора); санитари с богат социален опит. „Буона Вита“ се намира в квартал „Горна баня“ и е разположен така, че да осигури на обитателите му постоянен достъп до външен парк, където да могат да се разхождат и почиват на чист въздух.

Най-подходящият хоспис за най-скъпите хора

Най-трудно да се поверят грижите за най-близките хора на други. Това е изначалната и най-важна предпоставка да бъде създаден този частен дом, функциониращ като дневен център и хоспис – спокойствието, че човек може да разчита на някого. „Буона Вита“ предлага удобства, качествена медицинска помощ, подкрепа от специалисти и цял екип, който да е на разположение постоянно при спешна необходимост. Съобразен с всички европейски изисквания и стандарти, домът „Буона Вита“ напълно отговаря на името, което си е избрал – хосписът осигурява добрия живот, който всеки възрастен човек заслужава. Пренесъл опита си в България доктор Христов, заедно със съпругата си, успява да създаде специално място, на което обикновения човек да се почувства специален; хоспис, в който настаненият да подобри физическото си здраве, да открие баланс за духовното си състояние и да успява да се социализира.

Хосписи – България по време на карантина

В режима на извънредно положение, в което сме принудени да живеем вече месеци наред, и ежедневна борба срещу разпространението на COVID-19 – обслужващият персонал на частния дом „Буона Вита“, функциониращ като дневен център и с аналогична функция на хоспис, се сблъсква с още повече предизвикателства. Екипът на „Буона Вита“ приема и настанява при взети предпазни мерки за сигурност и необходимата дезинфекция, за да могат новопостъпилите възрастни хора да се чувстват в безопасност, да не се притесняват за здравето си, а техните близки да останат спокойни и уверени в избора си на частен дом за грижа за възрастни хора. Лична кауза за целия екип е обгрижването на настанените. Усмивките на пациентите са най-скъпият подарък, който обслужващият персонал на „Буона Вита“ може да получи. Екипът се стреми да осигурява добра адаптация, качествена медицинска грижа, емоционална подкрепа и достатъчна социализация за настанените и спокойствие за близките им. „Буона Вита“ е различен със своя индивидуален подход, лично отношение и изработването на специфичен план за всеки от пациентите. Целият екип на частния дом желае да вдъхва кураж на възрастните хора, да върне техните усмивки и да им помогне да бъдат по-самостоятелни и уверени, че могат да се справят с трудностите в живота.

За повече информация, вижте на Хоспис