Добър хоспис в София

За повече информация, вижте на Хоспис