Частни старчески домове

Предимства на частни старчески домове

Единствената алтернатива на неприятната болнична обстановка останаха частните старчески домове. Частните старчески домове имат, разбира се, своите предимства пред останалите лечебни заведения или обикновени хосписи, защото те търсят златната среда за грижата и гледането на възрастни хора. Добрите частни старчески домове трябва да предлагат освен медицинска помощ и емоционална подкрепа. Грижата за възрастни хора изисква отговорност, специфични познания и чувство за съпричастност към неразположението на другия. Частните старчески домове, освен всичко останало, трябва да отговарят на изискванията и стандартите на Европейския съюз, за да могат близките на настанените да се чувстват уверени и сигурни в своя избор. Частните старчески домове са достойна алтернатива, но алтернатива, която трябва да се развива и с развитието си да подобрява начина на живот на възрастните хора. В момента в България най-добрият сред частните старчески домове е „Буона Вита“. „Буона Вита“ е първият лицензиран дом за стари хора в страната, който функционира като дневен център и има аналогична функция на хоспис.

Защо „Буона Вита“ е сред най-добрите частни старчески домове?

Семейство д-р Христови създават „Буона вита“ като алтернатива на досегашните домове за възрастни хора. Д-р Вихрен Христов, прекарал две години в социален дом в Италия, пренася своя опит в България, за да подобри качеството на грижата за възрастни хора. Заедно със съпругата си превръщат „Буона Вита“ в един от най-добрите частни старчески домове, заради страстта и отдадеността си, те успяват да вдъхнат надежда на своите пациенти. Тяхна кауза е да превърнат „Буона вита“ в най-добрата възможност сред избора за частни старчески домове. Задачата, която си поставя семейството, е да осигури такива условия на живот, че възрастните хора, настанени в „Буона Вита“ да получат обгрижване и обслужване на качествено различно ниво, с различно човешко отношение, битова среда, хранене, съобразено с индивидуалното здравословно състояние и свободен режим на обитаване. „Буона вита“ получава през 2011 година отличието „Златна книга“ – за висок престиж и обществено признание. До този момент нито един от частните старчески домове не е получавал подобно признание. „Буона вита“ е сред частните старчески домове, които истински полагат грижа настанените пациенти да получат най-доброто, за да могат да се възстановяват, да се лекуват, да продължат достойно живота си, да са изпълнени с надежда за светло бъдеще.

Частни старчески домове – грижа, отговорност и подкрепа

Частните старчески домове са добра алтернатива на болничните лечебни заведения, които се грижат за физическо здраве, но не винаги действат добре на емоционалното състояние на настанения. Когато възрастен човек бива настанен на подобно място, той има нужда да се чувства сигурен, стабилен и обгрижван. Физическото здраве на старите хора е само малка част от цялото обслужване, което те заслужават, за да бъдат пълноценни участници в обществото. Грижата, преди всичко, означава съпричастност и отношение. Екипът на „Буона Вита“ е ангажиран денонощно и включва специалисти, които непрекъснато да се грижат за възрастните обитатели: личен лекар със здравна практика и клинична лаборатория; лекари – консултанти (тесни специалисти, провеждащи консултации на място при необходимост); висококвалифицирани медицински сестри, които са на разположение за различни медицински манипулации); рехабилитатори (за осъществяване на възстановителни процедури на място при хора с неврологични, ортопедични и други проблеми и заболявания); социален работник (за провеждане на ефективна комуникация и социална адаптация на възрастните болни хора); санитари с богат социален опит. Още от постъпването в „Буона Вита“ се осигурява 24-часов надзор над здравословното състояние на възрастните хора. Възрастните хора в дома се радват на всички необходими удобства за един приятен престой – хубави стаи със самостоятелен санитарен възел, телевизор с кабелна телевизия, хидравличен асансьор за шест човека, дневна с трапезария за хранене. В „Буона вита“ има система за денонощно видеонаблюдение в медицинската стая, което осигурява безопасността на настанените, както и пожароизвестяване за пълна защита на пациентите. Паркът и дворът около сградата на хосписа в София дават възможност за разходки, отдих и чист въздух. Организират се концерти и забавления, честват се празници, рождени дни. Домът предлага адекватни и бързи реакции в ситуация на спешен случай, за да могат настанените да се чувстват защитени и спокойни.

Правилният избор сред частните старчески домове

Особено важно е да се изготви индивидуален план за обслужване на новопостъпилия човек. Затова при настаняване се провеждат разговори между персонала на дома „Буона Вита“ и близките на възрастния човек. По този начин се постига най-добрият резултат – екипът на дома е запознат изцяло със състоянието и нуждите на пациента, за да може да го обгрижва правилно и адекватно, а роднините са спокойни, че са направили най-добрия избор сред частните старчески домове. В частния дом „Буона вита“ постъпилите се категоризират по следния начин: 1) автономни (самообслужващи се на крак хора); 2) хора, които се придвижват с помощта на персонала (с придружител); 3) на легло, с необходимост от обгрижване и обслужване на място със съответните медицински манипулации аналогични на необходимите изисквания на хоспис.

„Буона Вита“ – алтернативата на всички частни старчески домове

„Буона Вита“ е сред частните старчески домове, които очароват най-вече с личното отношение, което има към всеки от настанените в дома. Индивидуалният подход в частните старчески домове е ценен, защото гарантира по-качествена грижа за възрастните хора. Тъй като те имат нужда от стабилна битова среда, повече социални контакти и адаптация към новите условия на живот. Частните старчески домове трябва да се съобразяват с всички изисквания и стандарти, наложени от Европейския съюз, а и от обществените нужди и потребности. Неслучайно „Буона вита“ е първият лицензиран дом сред частните старчески домове. Екипът му се стреми непрекъснато да се развива и усъвършенства. Натрупаният опит през годините и задържането на „Буона вита“ на първите места за добри частни старчески домове означава, че персоналът се справя добре с наложените критерии за грижа за възрастни хора. И по-важното – екипът на „Буона вита“ сам налага нормите за добри частни старчески домове, защото работи в екип с настанените и техните близки, осигурява достоен живот за възрастните хора и адекватно се справя с промените.

За повече информация, вижте на Старчески дом